fbpx

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą treści cyfrowej, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą elektroniczną.

ADRESAT:

CEP FOREST LIMITED, z siedzibą w 4, Fairacres, RUISLIP, MIDDLESEX, HA4 8AN, ENGLAND (Wielka Brytania) wpisana do Rejestru Spółek Anglii i Walii pood numerem 13547200.

DANE KLIENTA:

(Obowiązkowe)

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………………              

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………              

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)     

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….              

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………..

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Treść cyfrowa: ……………………………………………………………………………………………………………..              

Zapłacona cena: …………………………………………………………………………………………………………..              

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad):

               …………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy wady zostały stwierdzone: ……………………………………………………………………………………

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana treści cyfrowej na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy,

(___) inne (jakie?)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

     ………………………..                                                              …………………………………..

     data wypełnienia                                                                                 podpis 

                              (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie CEP FOREST LIMITED, z siedzibą w 4, Fairacres, RUISLIP, MIDDLESEX, HA4 8AN, ENGLAND, wpisana do Rejestru Spółek Anglii i Walii pood numerem 13547200, reprezentowana przez Ewę Plummer – dyrektora. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto, formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe.  Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem info[at]klubpositivemindset.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.

Wybierz walutę
PLN Złoty polski